مناقصه و مزایده

 

آگهی مزایده فروش زمین­ کارگاه استخرپشت شرکت نکاچوب

 

شركت نكاچوب در نظر دارد حدود 10،000 مترمربع از زمین های کارگاه استخرپشت را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند. متقاضیان می­توانند از روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02 با مراجعه به امور قراردادهای شرکت نکاچوب بشماره تماس 9-01133722386 داخلی 119  نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پاکت پیشنهادی را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/09/12 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

 فرم (الف) سپرده شرکت

فرم (ب) پیشنهاد قیمت

مشروح آگهی 1

مشروح آگهی 2

 

                                                                                                                                  شرکت نکاچوب

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................


آگهی مزایده اجاره زمین­های کشاورزی شرکت نکاچوب

 

شركت نكاچوب در نظر دارد حدود 12 هکتار از زمین های کشاورزی واقع در پشت کارخانه نئوپان، پشت تالار پذیرایی و محوطه شهرک مسکونی را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می­‏توانند با مراجعه به امور قراردادهای شرکت نکاچوب بشماره تماس 9-01133722386 داخلی 142 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پاکت پیشنهادی را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 09/07/1401 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

 

                                                                                                                                شرکت نکاچوبافزودن ماژول جدید